Pomiary powierzchni

Pomiary powierzchni systemem uznanym przez UE

Najszersze zastosowanie znajduje sprzęt GPS-owy przy pomiarach powierzchni na dotacje unijne i przy kontroli tych pomiarów.
Tutaj polecamy Państwu Parmphone z programem Surveyomat, certyfikowanym przez UE i Uniwersytet w Olsztynie.
Umożliwia on też bezpośrednie nałożenie dokonanego pomiaru na zdjęcie satelitarne danego pola (bezpłatnie!).

 

    

 

Nasza najnowsza wersja sprzętu GPS-owego umożliwia porównanie dokonanych pomiarów z aktualnym zdjęciem satelitarnym za pomocą bezpłatnego systemu Google-Earth:

Nasza najnowsza wersja sprzętu GPS-owego umożliwia porównanie dokonanych pomiarów z aktualnym zdjęciem satelitarnym za pomocą bezpłatnego systemu Google-Earth: